Firma MG Nieruchomości oferuje pełen zakres usług związanych z obsługą Nieruchomości zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Gwarantujemy bliską współpracę z właścicielami i Zarządem, rzetelne podejście do wszystkich problemów związanych z gospodarowaniem nieruchomością, w tym racjonalne gospodarowanie finansami, zapewniające minimalizację kosztów utrzymania oraz profesjonalną obsługę każdego właściciela.

Wykorzystujemy nowoczesne i niezawodne metody usprawniające obsługę nieruchomości - profesjonalne oprogramowanie, archiwizację danych, komunikację za pomocą nowoczesnych systemów elektronicznych (www.mgkartoteka.pl) - sprawiające, że współpraca z nami jest wygodna i bezpieczna. Szczegółowy zakres naszych obowiązków ustalany jest każdorazowo zgodnie z oczekiwaniem zleceniodawcy w formie umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną.

  • Licytacja mieszkania dłużnika

    83 letni właściciel nie wnosi opłat za lokal od 2009 r. Z uwagi na wiek i zdrowie pozostali właściciele nie wyrazili zgody na wystąpienie do sądu o zlicytowanie mieszkania dłużnika. Zaległość za 2009 r. została wyegzekwowana przez komornika. Więcej …

  • Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

    Jestem członkiem dużej Wspólnoty Mieszkaniowej to głównie starsze osoby. Niestety zarząd wspólnoty okłamuje nas i nie chce przeprowadzić termomodernizacji budynku. Już 2 razy starałam się na zebraniu wyjaśni, na czym polega taki kredyt niestety ten pan nie pozwala mi tego spokojnie zrobić. Więcej …